ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות פורים, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ תצוה, ט"ו אדר ראשון (שושן פורים קטן), ה'תשפ"ד