ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אד"ר, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ משפטים, בדר"ח אד"ר, ה'תשפ"ד