ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ז שבט, ה'תשפ"ד