ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בא, ח' שבט, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"ד