ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ מקץ, זאת חנוכה, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ויגש, י"א טבת, ה'תשפ"ד