ב"ה

התוועדות נר ו' דחנוכה, אדר"ח טבת, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, שבת חנוכה, ה'תשפ"ד