ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ מקץ, זאת חנוכה, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ מקץ, ד' טבת, ה'תשפ"ד