ב"ה

מאמר ד"ה והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ה'תשכ"ח

יוצא לאור בקשר עם המצב בארצנו הקדושה