ב"ה

התוועדות ש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשפ"ד