ב"ה

התוועדות ש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תשפ"ד