ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ו

יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ד