ב"ה

חלק שני מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ו

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ד