ב"ה

התוועדות ש"פ האזינו, שבת תשובה, ח' תשרי, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ האזינו, שבת תשובה, ח' תשרי, ה'תשפ"ד