ב"ה

משיחות ש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשל"ו - מוגה

יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ד