ב"ה

התוועדות ש"פ וישב, שבת חנוכה, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ט כסלו, ה'תשפ"ד