ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ערב כ"ד טבת, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ח טבת, ה'תשפ"ד