ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ערב כ"ד טבת, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ שמות, מבה"ח שבט, כ"ה טבת, ה'תשפ"ד