ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ בא, ח' שבט, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"ד