ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ד שבט, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשפ"ד