ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אד"ר, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ תרומה, ח' אד"ר, ה'תשפ"ד