ב"ה

חלק שני מהתוועדות פורים, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ תשא כ"ב אדר ראשון, ה'תשפ"ד