ב"ה

התוועדות ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר שני, ה'תשפ"ד