ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות אחרון של פסח, ה'תשל"ו

יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תשפ"ד