ב"ה

מאמר ד"ה להבין ענין הנגעים, ה'תשמ"א

יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, מחרת י"א ניסן, ה'תשפ"ד