ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות י"א ניסן, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ה'תשפ"ד