ב"ה

התוועדות ש"פ מצורע, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ תזריע, ה' ניסן, ה'תשפ"ד