ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות פורים, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ויקרא, פ' זכור, י"ג אדר שני, ה'תשפ"ד