ב"ה

חלק ראשון מהתווועדות ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ במדבר, ב' סיון, ה'תשפ"ד