ב"ה

חלק שני מהתוועדות ב' אייר, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ בחוקותי, כ"ד אייר, מבה"ח סיון, ה'תשפ"ד