ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות אחרון של פסח, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ אמור, יו"ד אייר, ה'תשפ"ד