ב"ה

חלק ראשון מהתווועדות ערב חג השבועות, ה'תשל"ו

יוצא לאור לחג השבועות, ה'תשפ"ד