ב"ה

חלק שני מהתווועדות ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ נשא, ט' סיון, ה'תשפ"ד