ב"ה

התוועדויות תשכ"ח

משיחות כ"ף מנחם אב תשי"ד ושיחות וא"ו תשרי תשכ"ח