ב"ה

התוועדויות תשי"ד

תרגום ממכתב כ"ז תשרי, ה'תשי"ד
התוועדות ב, המשך להתוועדות יום שמחת-תורה, בלתי מוגה
יובל העשרים וחמש לנישואי כ"ק אדמו"ר שליט"א, בלתי מוגה
קונטרס אחרון של פסח - תשמ"ח
קונטרס כ"א אלול - תש"נ
בעת ניחום אבלים אצל האדמו"ר מאיר ירחמיאל קאַליש מאַמשינוב שליט"א
י"ל בשנת תשל"ט