בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים, לפני כל נדרי, ה'תשי"ד.

בלתי מוגה

"וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

יתן הקב"ה לכל אחד ואחד מכם חתימה טובה וגמר חתימה טובה.

תצליחו בלימוד הנגלה ולימוד החסידות, ותגדלו להיות חסידים יראי שמים ולומדים, והרביים יוכלו להגיד עליכם: "ראו גידולים שגדלתי".

גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.