התוועדויות תשי"ב

לעסקני ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש, בחדרו הק'
– לקבוצת סטודנטים, בחדרו הק' –
לתלמידי ישיבת תומכי תמימים דברוקלין
לועד המסדר חזרת דא"ח, בחדרו הק'
לקבוצת תלמידים המסיימים ישיבת "אחי-תמימים", ניו-הייוון, בחדרו הק'