ב"ה

תשפ"ג

יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשפ"ג - שנת הקהל
יוצא לאור לראש השנה ה'תשפ"ג - שנת הקהל