ב"ה

התוועדות י"ג תשרי, ה'תשל"ו

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ג - שנת הקהל