ב"ה

חלק שני מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ה

יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ג - שנת הקהל