ב"ה

התוועדות ח"י אלול, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ תבוא, ט"ז אלול, ה'תשפ"ג - שנת הקהל