ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשפ"ג - שנת הקהל