ב"ה

התוועדות יום ד' פ' פינחס, ט"ז תמוז, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ פינחס, י"ט תמוז, ה'תשפ"ג - שנת הקהל