ב"ה

שיחת יום ג' פ' קרח, בדר"ח תמוז, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ קרח, ה' תמוז, ה'תשפ"ג - שנת הקהל