ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תשפ"ג - שנת הקהל