ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקותי, כ"ב אייר, ה'תשפ"ג - שנת הקהל