ב"ה

שיחת פסח שני, ה'תשכ"ה

יוצא לאור לפסח שני, ה'תשפ"ג - שנת הקהל