ב"ה

משיחת אחרון של פסח וש"פ שמיני, ה'תשכ"ו

יוצא לאור לש"פ אמור, ט"ו אייר, ה'תשפ"ג - שנת הקהל