ב"ה

דרשה לשבת הגדול תרע"ו-תרע"ז

יוצא לאור ליום הבהיר ח"י ניסן, ה'תשפ"ג - שנת הקהל