ב"ה

מאמרי ד"ה עבדים היינו כו' וד"ה החודש גו', ה'תשמ"ח

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תשפ"ג - שנת הקהל