ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ ויקהל-פקודי, כ"ה אדר, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ ויקרא, ג' ניסן, ה'תשפ"ג - שנת הקהל